Dobrodošli u internet trgovinu Mediastore Music Shop!

Ovdje možete vidjeti i pregledati veliki broj proizvoda iz našeg bogatog asortimana glazbene i rasvjetne opreme, instrumenata i svega ostaloga vezanog uz muzičku opremu ...

Slobodno razgledajte i upoznajte proizvode - bez obveze kupnje. Ukoliko se odlučite na kupnju nekog od proizvoda, najvažnije je znati da kupovinu u našoj internet trgovini obavljate na siguran način bez ikakvoga rizika za Vas i bez mogućnosti zloporabe podataka. 

Zadržite pravo na informacije
Zadržite pravo na informiranost i privatnost.

Poštovani ljubitelji Mediastore-a, s primjenom Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 dobivate više prava na zaštitu i privatnost svojih osobnih podataka. Svaka osobna informacija dostavljena, prikupljena na stranici mediastore.hr ili kroz naša prodajna mjesta je kontrolirana od strane tvrtke ad-Disco d.o.o. registrirane u Hrvatskoj, sa sjedištem u Rijeci, Gustava Krkleca 12.

ad-Disco d.o.o je tvrtka koja strogo provodi pravnu regulativu u svim područjima poslovanja, a posebno onim koji se izravno odnose na interese i zadovoljstvo naših kupaca.

Stoga u skladu s novom Uredbom ovim putem želimo obnoviti vašu suglasnost o korištenju osobnih podataka koja će u cijelosti izraziti vaše želje i interese.

Klikom na poveznicu u nastavku otvara se jednostavan obrazac. Na obrascu ćete potvrditi namjeru da želite i dalje primati obavijesti iz Mediastore-a o našim novim proizvodima, pogodnostima i uslugama. Na taj način nam omogućavate povratne informacije kako bismo uvijek mogli poboljšati naše usluge. 

Ako nam dostavite Osobne podatke trećih osoba, biti ćete odgovorni za njihovo obavještavanje i pribavljanje njihovog pristanka za dostavu takvih podataka u svrhe koje su naznačene u odgovarajućim dijelovima ove Politike zaštite privatnosti. Bilo kakav gubitak ili oštećenje koje bude uzrokovano ili bilo kojoj trećoj osobi putem komuniciranja netočnih, pogrešnih ili nepotpunih podataka na registracijskim formularima će biti isključiva odgovornost korisnika.

Hvala vam na ukazanom povjerenju.

ad-Disco d.o.o. pravila o zaštiti osobnih podataka

Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo? 

 • Osnovne osobne podatke (npr. ime i prezime) i podatke za komunikaciju (npr. adresa, e-pošta, mobitel)
 • Podatke koji omogućuju stvaranje profila (npr. dob, spol, mjesto, država)
 • Informacije o odabranim (preferiranim) načinima komunikacije s Mediastore
 • Informacije o komunikaciji s Mediastore, uključujući marketinšku komunikaciju (newsletter, viber, sms, ili drugog prikladnog načina elektronske komunikacije, kao primjerice push notifikacijama u Aplikaciji, itd.)

Koje su pravne osnove za obradu vaših osobnih podataka?

U skladu s važećim zakonodavstvom iz područja zaštite osobnih podataka vaše osobne podatke možemo obrađivati:

 • ako ste nam dali suglasnost za to (koju možete u bilo kojem trenutku opozvati)
 • ako je to potrebno kako bismo mogli sklopiti i/ili ispuniti ugovor s vama
 • ako je obrada nužna zbog zakonskih interesa koje provodi ad-Disco d.o.o.. ili treća strana
 • ako to zahtijeva zakon (na primjer, u vezi s podacima na izdanom računu).

Za koje namjene obrađujemo vaše osobne podatke?

Osobne podatke obrađujemo samo za određene, eksplicitne i legitimne namjene i nećemo ih obrađivati ni na koji način koji nije u skladu s tim namjenama. Takva namjena je, primjerice, odgovor na pitanje, provođenje narudžbe koju ste nam dali, unaprjeđenje iskustva posjete naših web-stranica ili portala, unaprjeđenje proizvoda i usluga općenito, ponuda usluga ili aplikacija, marketinške kampanje itd.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Osobne podatke čuvamo u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Spremamo ih onoliko dugo koliko je potrebno za namjene za koje se obrađuju ili za postupanje u skladu sa zakonom. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše osobne suglasnosti, pohranjujemo do vašeg opoziva. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju zakona ili ugovornog odnosa s vama čuvamo sve dok to propisuje zakon (npr. 10 godina od izdavanja za izdane račune), odnosno za vrijeme trajanja ugovora i još 5 godina nakon prestanka (koliko iznosi opći rok zastare).

Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo učinkovito i trajno ili ih anonimiziramo, tako da se više ne mogu povezati s određenim pojedincem.

Na koji način štitimo vaše osobne podatke?

Upotrebljavamo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od ilegalnog ili neovlaštenog pristupa ili upotrebe, kao i od slučajnog gubitka ili gubitka dijela podataka. Oblikovali smo ih uzimajući u obzir svoju IT infrastrukturu, potencijalni utjecaj na vašu privatnost i troškove te u skladu s trenutnim industrijskim standardima i praksom.

Naši ugovorni suradnici koji se bave obradom podataka mogu obrađivati vaše osobne podatke samo uz pridržavanje navedenih tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera.

Održavanje sigurnosti podataka znači zaštitu povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti vaših osobnih podataka:

 • povjerljivost i cjelovitost: vaši osobni podaci zaštićeni su od neovlaštene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja
 • dostupnost: osigurat ćemo da ovlaštene osobe za obradu podataka imaju pristup vašim osobnim podacima kada je to potrebno.


Naši sigurnosni postupci uključuju: sigurnost pristupa, sigurnosne kopije, praćenje, pregled i održavanje, upravljanje sigurnosnim incidentima itd.

Tko obrađuje osobne podatke?

Ovisno o namjenama za koje obrađujemo vaše osobne podatke, primatelje podataka možemo podijeliti u sljedeće kategorije:

a) Unutar naše organizacije:

 • naše ovlašteno osoblje


b) Naši poslovni partneri: od njih zahtijevamo da uvijek budu u skladu s primjenjivim zakonima, pravilima zaštite osobnih podataka i da posvećuju iznimnu pozornost povjerljivosti vaših osobnih podataka:

 • agencije za oglašavanje, marketinške i PR agencije i pružatelji usluga (npr. MailChimp, Infobip, Google, Facebook) za slanje e-pošte; samo identifikacijski podatak o kolačiću (cookie) za namjene remarketinga, adresa e-pošte za prikazivanje oglasa u programu Google AdWords; identifikacijski podatak o kolačiću za namjene analiziranja u programu Google Analytics; Facebook – samo identifikacijski podatak o kolačiću (cookie) za namjene remarketinga; adresa e-pošte za prikazivanje oglasa u programu Facebook Custom Audiences): koji nam pomažu provoditi i analizirati učinkovitost naših kampanja i promotivnih aktivnosti
 • poslovni partneri: na primjer, povjerljive tvrtke koje mogu upotrebljavati vaše osobne podatke kako bi vam pružile usluge i/ili proizvode koje ste zatražili ili dostavile marketinški materijal (pod uvjetom da ste pristali primati takvu vrstu materijala). 
 • pružatelji usluga: tvrtke koje pružaju usluge za Mediastore ili u ime tvrtke ad-Disco d.o.o. (na primjer, vanjski pružatelji IT usluga, računovodstveni servisi, odvjetnička društva, kurirske službe itd.)

c) Ostale treće strane:

 • kada to zahtijeva zakon ili je zakonski potrebno radi zaštite tvrtke ad-Disco d.o.o.:
 • poštivanje zakona, na zahtjev tijela vlasti, sudske odluke, pravni postupci, obveze izvješćivanja i informiranja nadležnih tijela itd.
 • provjere ili kontrole sukladnosti s Mediastore pravilima i ugovorima
 • zaštita prava, imovine ili sigurnosti tvrtke ad-Disco d.o.o. i/ili njenih klijenata


Naši poslovni partneri iz točke b) smiju obrađivati vaše osobne podatke samo uz pridržavanje naših uputa i ne smiju upotrebljavati osobne podatke za vlastiti interes. Imajte na umu, međutim, da primatelji navedeni u točkama b.) i c.) ovoga dokumenta, posebice davatelji usluga koji vam mogu ponuditi proizvode i usluge kroz vlastite kanale, mogu odvojeno prikupljati vaše osobne podatke. U tom su slučaju isključivo odgovorni za njihovu kontrolu, a vaša suradnja s njima odvija se u skladu s njihovim uvjetima.

Koje su vaše mogućnosti i prava u vezi s dostavljenim osobnim podacima?

Želimo biti što transparentniji pa vam stoga nudimo mogućnost odabira načina na koji želite da upotrebljavamo vaše osobne podatke.

 • Vi birate, kako želite da vam se obraćamo – npr. kojim kanalima (na primjer, e-pošta, mobitel itd.). Imajte na umu da se sva marketinška komunikacija ne odvija na svim kanalima.
 • Vaši osobni podaci – uvijek nam se možete obratiti na kontakt za zaštitu podataka (pogledajte Kome se mogu obratiti ako imam pitanja u vezi s mojim osobnim podacima?) kako biste saznali koje vaše osobne podatke imamo u bazi i iz kojeg smo ih izvora dobili. U svakom trenutku imate pravo na prikaz osobnih podatka koje ste nam proslijedili, u najčešće upotrebljavanom strukturiranom strojno čitljivom obliku, kao i pravo poslati osobne podatke bilo kojoj trećoj strani po svom izboru.
 • Vaše korekcije – ako u osobnim podacima nađete pogrešku ili ako vam se čini da podaci nisu potpuni ili točni, možete zatražiti ispravak ili dopunu
 • Vaša ograničenja – možete zatražiti ograničenu obradu osobnih podataka (na primjer, dok se provjerava točnost vaših osobnih podataka)
 • Vaši prigovori – također se možete usprotiviti upotrebi vaših osobnih podataka za svrhe izravnog marketinga i protiviti se samo automatskoj obradi, uključujući stvaranju profila.

Suglasnost za obradu osobnih podataka možete opozvati u bilo kojem trenutku tako da se obratite našoj osobi za kontakt zaduženoj za pitanja o zaštiti podataka (pogledajte Kome se mogu obratiti ako imam pitanja u vezi s mojim osobnim podacima?). Od nas možete zatražiti da izbrišemo bilo koje podatke o vama (osim u određenim slučajevima, na primjer, za potrebe dokazivanja transakcije ili ako je to potrebno prema zakonu). Također se imate pravo žaliti nadzornom tijelu.

Kome se mogu obratiti ako imam pitanja u vezi s mojim osobnim podacima?

Na raspolaganju vam je osoba za kontakt koja će se baviti vašim pitanjima ili zahtjevima u vezi s vašim osobnim podacima (i njihovom obradom) te ostvarivanjem vaših prava. Pišite nam na info@mediastore.hr.

Radi pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima možemo od vas zatražiti dodatne podatke, a djelovanje možemo samo odbiti ako se dokaže da vas ne možemo pouzdano identificirati.

Kako mogu opozvati suglasnost?

Suglasnost se može otkazati pisanom izjavom ili porukom koju nam možete poslati e-poštom na adresu info@mediastore.hr ili na drugi način objavljen na web-stranici mediastore.hr

Odbijanje pristanka na obradu osobnih podataka ne nosi sa sobom negativne posljedice ili sankcije. Međutim, postoji mogućnost da nakon otkazivanja pristanka na obradu osobnih podataka Mediastore neće moći pružiti korisniku pojedinačne ili više svojih usluga koje se ne mogu pružati bez upotrebe osobnih podataka (npr. prilagođena komunikacija, obavijesti o pogodnostima, i sl.).

Zašto je korisna izrada profila za prilagođenu komunikaciju i informiranje?

Određene informacije koriste se za procjenu ili ocjenu sadržaja koji bi vam mogao biti najzanimljiviji i najkorisniji. Na taj način želimo povećati mogućnosti da vas upoznamo s najrelevantnijim proizvodima, ili uslugama. U tu svrhu pojedinci se mogu svrstati u različite skupine (profile) s kojima komuniciramo drugačije, odnosno prilagođeno (individualizirano). To znači da različite skupine (profili) pojedinaca primaju marketinške poruke s različitim sadržajem, uključujući uvjete kupnje (npr. popusti ili uvjeti plaćanja). Pri razvrstavanju pojedinaca u grupe (profili) možemo pratiti, bilježiti i upotrebljavati i odgovore pojedinca na marketinške poruke, npr. otvaranje e-pošte, otvaranje poveznica, vrijeme koje pojedinac provede na određenom web-mjestu i tako dalje.

Prodavatelj

Prodavatelj je trgovačko društvo: ad-Disco d.o.o. 
Sjedište društva : G. Krkleca 12, 51000 Rijeka
Tel: + 385 (99) 233 47 26
e-mail adresa: shop@istore.com.hr

ad-Disco d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i zastupanje

Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska
IBAN: HR0324020061100487575, Žiro račun br.: 2402006-1100487575

Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem : MBS 040235934, OIB: 89521233299

Temeljni kapital društva 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

Uprava: Dean Černeka

Prijava i unos podataka korisnika

Prije slanja Vaše prve narudžbe morate se registrirati kao korisnik naše trgovine. Korisnici koji se nisu registrirali mogu pregledavati proizvode, ali ne mogu obaviti konačnu narudžbu.

Unos podataka o korisniku je kratak i jednostavan. Unos Vaših podataka obavljate samo jednom, prilikom prve registracije ili kupovine, a za svaku kasniju prijavu kao korisnik ove trgovine trebate samo korisničko ime i lozinku (podaci koje korisnik sam određuje u postupku unosa svojih podataka). Sve svoje podatke možete i naknadno sami mijenjati u bilo kojem trenutku pristupom u “Moj račun” na stranici www.mediastore.hr.

Ukoliko ste zaboravili svoju lozinka ili ste naišli na kakav problem ili nejasnoću, javite nam se e-mail porukom na adresu: info@mediastore.hr.

Kako kupovati

Narudžbu proizvoda iz naše ponude možete napraviti:

 • na način da dodate proizvode u košaricu na našem web shopu i pošaljete narudžbu
 • na način da nam Vašu narudžbu pošaljete na naš e-mail: info@mediastore.hr
 • na način da nas kontaktirate na broj telefona 099/ 233 47 26 i narudžbu predate našim djelatnicima

Ukoliko narudžbu proizvoda radite putem web shopa prije slanja vaše prve narudžbe morate se registrirati kao korisnik naše trgovine. Nakon registracije imate mogućnost izbora željenih proizvoda, kao i dodavanja odgovarajućih povezanih proizvoda u Vašu košaricu.

Po završetku odabira možete vidjeti pregled čitave narudžbe s cijenama i porezom, s podacima o načinu plaćanja i dostave. 

Posljednji korak predstavlja slanje konačne narudžbe.

U svakom trenutku, prije konačnog slanja, vašu narudžbu možete mijenjati, povećati ili smanjiti, dodati drugi proizvod ili odustati od cjelokupne narudžbe. Kada pošaljete konačnu narudžbu, na vašu e-mail adresu stići će automatski i potvrda narudžbe sa svim bitnim elementima. Putem e-maila također ćete biti obaviješteni i o trenutnoj dostupnosti naručenih proizvoda na lageru, odonosno roku isporuke. Ukoliko je potrebno kupca ćemo kontaktirati i telefonski. 

Za narudžbe zaprimljene putem naše e-mail adrese info@mediastore.hr i na broj telefona 099 233 47 26 kupcima se šalje ponuda za kupnju za tražene proizvode na njihovu e-mail adresu. Ponuda je neobvezujuća i kupac nije dužan izvršiti kupnju po traženoj ponudi.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Prema članku 10. st. 3 Zakona o zaštiti potrošača pisane prigovore zaprimamo na e-mail adresu: info@mediastore.hr ili ih možete podnijetili ili dostaviti u pisanom obliku na adresu poslovnice M. Krleže 9, 51000 Rijeka, te ćemo Vam odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od zaprimljenog prigovora.

Način plaćanja

Cijene na našoj web stranici mediastore.hr su maloprodajne cijene, sa uračunatim PDV-om, za gotovinsko plaćanje internet bankarstvom, općom uplatnicom, virmanom, te za online plaćanje putem kreditnih i debitnih kartica. Za proizvode koji su na popustu web cijena je istaknuta crvenom bojom kao i iznos popusta.

Internet trgovina Mediastore Hrvatska nudi Vam slijedeće načine plaćanja:

 • plaćanje općom uplatnicom ili internet bankarstvom
 • online plaćanje putem kreditnih i debitnih kartica (American Express®, MasterCard®, Maestro®, Visa, Diners)
 • plaćanje putem kreditnih i debitnih kartica u našoj poslovnici u Rijeci (American Express®, MasterCard®, Maestro®, Visa, Diners...)

Ako uplatu želite izvršiti putem internet bankarstva, općom uplatnicom ili virmanom nakon napravljene narudžbe primit ćete na svoju e-mail adresu ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu. Uplata iznosa Vaše narudžbe na žiro račun tvrtke ad-Disco d.o.o. mora prethoditi isporuci robe.

Broj žiro računa tvrtke ad-Disco d.o.o. vidljiv je prilkom potvrde narudžbe putem košarice na web shopu, kao i na ponudama koje se šalju za ostale zaprimljene narudžbe.

Plaćanje se može izvršiti putem internet bankarstva ili putem opće uplatnice u bilo kojoj poslovnici banke, pošte ili Fine. 

Po zaprimljenoj uplati poslati ćemo Vam naručene proizvode. Na ovaj način mogu kupovati i pravne i fizičke osobe.

Online plaćanje putem kreditnih i debitnih kartica:

American Express jednokratno
2 - 6 rata bez kamata

Diners jednokratno
2 - 12 rata bez kamata

MasterCard jednokratno
2 - 6 rata bez kamata (ZABA)

Visa jednokratno
2 - 12 rata bez kamata (PBZ)
2 - 6 rata bez kamata (ZABA)

Maestro jednokratno
2 - 12 rata samo u poslovnici

Gotovina / Virman

Izjava o zaštiti prijenosa osobnih podataka

Unos i prijenos osobnih podataka

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom 256-bitne enkripcije koju osigurava WSpay™ sustav za on line autorizaciju kreditnih karica. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Currency Conversion Statement (Izjava o konverziji)

Currency Conversion Statement (Izjava o konverziji)

All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

U našoj poslovnici moguće je plaćanje putem kreditnih i debitnih kartica:

American Express 
jednokratno
2 - 6 rata bez kamata
24 - 60 rata potrošački kredit

MasterCard 
jednokratno

Maestro 
jednokratno
2 - 12 rata bez kamata (Erste)

Visa 
jednokratno
2 - 12 rata bez kamata (PBZ)

Diners
jednokratno
2 - 12 rata bez kamata
13 - 60 rata potrošački kredit

Način dostave

Dostava proizvoda se obavlja u najkraćem mogućem roku, ovisno o dostupnosti proizvoda. Proizvodi se dostavljaju dostavnom službom (GLS) na adresu koju je kupac specificirao kod unosa svojih podataka u sklopu naše internet trgovine.

Dostava je besplatna za narudžbe iznad 1.500,00 kn sa PDV-om.

Za narudžbe ispod 1.500,00 kn kupac sam plaća troškove dostave prilikom preuzimanja pošiljke ili putem internet bankarstva, općom uplatnicom ili virmanom. Troškovi dostave za narudžbe ispod 1.500,00 kn sa PDV-om iznose 39,00 kn.

Troškovi dostave za proizvode iznad 1500,00 kn koji su na akcijskim cijenama (20% popusta i više) iznose 35,00kn + 10,00 kn nadoplate ako se šalje na otoke.

Dostava nije besplatna za proizvode izuzetno velike težine (klaviri, veliki razglasi i sl.). Takvi troškovi dostave računaju se prema troškovniku dostavne službe, te ovise o težini pošiljke i mjestu isporuke. Izračun cijene troškova dostave izuzetno teških pošiljki dobit ćete prije slanja pošiljke. Za informacije o cijenama troškova dostave izuzetno teških pošiljki molimo da nas kontaktirate.

Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te Vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Cijene

Cijene vrijede za važeću narudžbu kakve jesu u vrijeme dostavljanja narudžbe.

Cijene u pregledima proizvoda ne sadrže troškove dostave, ali uključuju PDV.

Tvrtka ad-Disco d.o.o. zadržava pravo izmjene cijena neovisno o cijenama istaknutim na internet trgovini www.mediastore.hr.

Sve cijene na našim stranicama prikazane su u informativne svrhe. Za eventualnu iskazanu pogrešnu cijenu ne snosimo odgovornost.

Za provjeru točnosti informacija i cijena molimo kontaktirajte nas na e-mail: info@mediastore.hr ili na broj telefona 099 233 47 26. 

Raskid ugovora i povrat 

   1.    Prije samog sklapanja Ugovora, Korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na Uvjeti korištenja ispod pregleda narudžbe (obavijest iz članka 57. st. 1. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti, te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA).

    2.    Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje proizvoda u posjed Kupcu bez navođenja razloga. 

    3.    Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

          -  ako je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako usluga bude potpuno ispunjena

         - ako je predmet Ugovora proizvod koji je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

    4.    Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti ad-Disco d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.

    5    Obrazac (izjava) za jednostrani raskid Ugovora nalazi se u sklopu Uvjeta kupovine.

    6    Izjava se šalje poštom (na ad-Disco d.o.o., M. Krleže 9, 51000 Rijeka) ili elektroničkom poštom na info@mediastore.hr. U njoj je potrebno navesti broj narudžbe (računa), datum narudžbe (računa), ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa, ili adresu e-pošte.

    7 .   Ako Korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada ad-Disco d.o.o. Rijeka d.o.o. zaprimi Korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ako je Korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Korisnik izvršio uplatu. U slučaju da Korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca ad-Disco .o.o. može izvršiti tek nakon što mu proizvod bude vraćen ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da mu je proizvod poslan.

    8.    Korisnik je dužan proizvod predati ili ga poslati na adresu ad-Disco d.o.o., M. Krleže 9, 51000 Rijeka, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe Korisnik mora snositi sam. Korisnika se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 099 233 47 26 ili se javi na info@mediastore.hr  kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja proizvoda. 

Proizvodi moraju biti originalno zapakirani, u neoštećenoj ambalaži, ne smiju biti korišteni,  te moraju biti kompletni (kao u trenutku isporuke) i popraćeni originalnim dokumentima o kupnji (dostavnica, račun). Povrat robe se ne odnosi na slušalice na koje iz higijenskih razloga kupac ne može ostvariti pravo povrata.

Proizvode ne vraćajte pouzećem! U iznimnim slučajevima ako je proizvod poslan pouzećem na naš trošak, iznos troška primitka pošiljke umanjit ćemo od Vaše primljene uplate za naručeni proizvod, a za koju radimo povrat uplaćenih sredstava.

Ovo pravo na povrat kupljenih proizvoda se ne odnosi na potrošni materijal kao ni na proizvode koji su po svojoj naravi podložni trošenju (mediji, baterije i sl.).     

     9.    Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

ad-Disco d.o.o. obaviještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda kao što su: glazbene, studijske i DJ oprema koja zahtijeva aktivaciju softwera i programske podrske, mobiteli, tablet računala, prijenosna računala, stolna računala, televizori i igrače konzole za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom npr. montiranja/stavljanja u funkciju/sastavljanja. Iz tog razloga ad-Disco neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cjelosti ili djelomično) za ove proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja.

    10.    Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Korisnik je dužan platiti Prodavatelju iznos koji je razmjeran onome što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora.

     11. Ne možemo, na žalost, prihvatiti jednostrani raskid ugovora o kupnji ukoliko se ne biste pridržavali prethodno navedenih uvjeta. U tom slučaju bi vam vraćene proizvode ponovno dostavili na Vaš trošak.

    12. ad-Disco d.o.o. zadržava pravo odustajanja od prodaje odnosno poništenja dijela ili cijele narudžbe, uz pismenu obavijest kupcu, u sljedećim slučajevima:

- kada bi se naručeni proizvod prestao proizvoditi ili prodavati;

- kada bi došlo do značajnih promjena uvjeta dobave

 U slučaju odustajanja od prodaje nastojat ćemo u dogovoru s kupcem pronaći najbolje rješenje za proizvode koje ne možemo dobaviti, a u slučaju nemogućnosti isporuke dijela ili cijele narudžbe, izvršit će se povrat eventualno uplaćenih sredstava u skladu sa Zakonom.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.

Povrat robe i zaštita potrošača

Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA, potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 14 dana. U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti. U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok počinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako do trenutka sklapanja ugovora potrošaču nije bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.

Kupac ima pravo vratiti robu koju nije naručio ili robu kod koje je naknadno utvrđena greška ili oštećenje koje nije nastalo transportom. Prodavatelj će odobriti povrat robe nakon međusobnog dogovora (telefonom ili e-mailom), uz instrukcije za povrat te će Kupcu poslati novu pošiljku bez dodatnih troškova.

Prema članku 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača pisane prigovore zaprimamo na e-mail: info@mediastore.hr ili ih možete podnijetili ili dostaviti u pisanom obliku na adresu poslovnice M. Krleže 9, Rijeka, te ćemo Vam odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od zaprimljenog prigovora.

Kupac ima pravo podnijeti pisani prigovor, bilo u prodajnom prostoru, putem pošte ili elektroničke pošte, a tvrtka ad-Disco d.o.o. dužna je na prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. ad-Disco d.o.o. voditi će i čuvati pisanu evidenciju prigovora najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača.

Prije sklapanja ugovora (kupovine) tvrtka ad-Disco d.o.o. će potrošača obavijestiti putem predračuna, tekstom na ovoj stranici ili na drugi način o imenu, sjedištu i matičnom broju tvrtke kojoj potrošač može iznijeti svoje prigovore, glavnim svojstvima proizvoda ili usluga koje se nude, cijeni proizvoda ili usluge uključujući sva porezna i druga davanja, troškovima dostave proizvoda, načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge, uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, pravu potrošača na raskid ugovora prema ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, pretpostavkama i postupku otkaza ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme ili za razdoblje dulje od godinu dana, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, te razdoblju u kojem web narudžba ili cijena vrijede.

U slučaju telefonske narudžbe, identitet tvrtke, kao i komercijalna svrha poziva biti će izričito navedeni prilikom započinjanja razgovora. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge potrošaču će biti predana potvrda prethodne obavijesti u pisanom ili u nekom drugom, potrošaču dostupnom, trajnom mediju koja će sadržavati sve podatke koje sadrži i prethodna obavijest.

Uvjeti jamstva

ad-Disco d.o.o. prenosi kupcu jamstvo proizvođača za ispravno funkcioniranje proizvoda, od dana preuzimanja u trajanju od 24 mjeseci (osim Apple proizvoda na koje je jamstvo 12 mjeseci) uz predočenje originalnog računa o kupnji. 

ad-Disco d.o.o. izvršit će servisiranje opreme u jamstvenom roku isključivo u ovlaštenom servisu.

ad-Disco d.o.o. osigurati će rezervne dijelove za prodanu opremu u skladu s važećim propisima.

Svi nedostatci i kvarovi na proizvodu koji su posljedica tvorničkih grešaka i koji bi nastali u jamstvenom roku, pri normalnoj upotrebi proizvoda i poštivanju svih tehničkih naputaka biti će uklonjeni.

Ako popravak ne bi bio izvršen u roku od 45 dana, proizvod ćemo zamijeniti novim. U slučaju da popravak u jamstvenom roku traje duže od 10 dana jamstveni rok se produžuje za onoliko dana koliko je trajao popravak.

U slučaju da je proizvod potrebno poslati ovlaštenom servisu ili generalnom distributeru, molimo Vas da:

 • proizvod bude zapakiran u originalnoj tvorničkoj ambalaži, koja mora biti u dobrom stanju,
 • priložite sve potrebne dokumente (račun, jamstveni list i sl.),
 • proizvod pošaljete o vlastitom trošku putem dostavne službe na našu adresu ili na adresu ovlaštenog servisa,
 • moguća oštećenja koja bi nastala pri prijevozu i štete uslijed toga idu na račun i rizik kupca,
 • oštećenja koja mogu nastati uslijed transporta robe moraju biti prijavljena prodavaču i to najdulje u roku od tri dana. Reklamacije po isteku tog roka nažalost ne uvažavamo.

 Ovo jamstvo ne obuhvaća:

 • oštećenja koja mogu nastati uslijed pada ili upotrebe sile
 • oštećenja koja je prouzročila "treća" osoba
 • jamstvom nisu obuhvaćeni dijelovi koji se smatraju potrošnim, npr: audio glave, igle i glave za gramofone, riboni, žice, plastike, vakuumske cijevi (lampe), žarulje za rasvjetna tijela, itd.
 • kad su spaljena izlazna pojačala kod razglasnih pojačala, audio pojačala s opcijom vanjskih zvučnika i zvučnike s pregorenom zavojnicom
 • ako je serijski broj proizvoda uklonjen ili preinačen jamstvo prestaje vrijediti
 • ako je uređaj otvaran ili popravljan od osobe koja za to nije ovlaštena, tj. nije navedena u popisu ovlaštenih servisa.

Tehnički naputci

Molimo da pažljivo pročitate tehničke naputke jer će Vam to omogućiti da godinama uživate bez ikakvih poteškoća u kvalitetnom uređaju koji ste izabrali.

Svaki uređaj, prije same uporabe u prostoru gdje ste mu Vi namijenili mjesto, treba poprimiti temperaturu samog prostora tzv. temperiranje. Promjene hladno - toplo i obrnuto mogu prouzročiti kvar neovisno o visokoj kvaliteti uređaja. Da bi se izbjegli svi kvarovi nastali netemperiranjem uređaja ostavite ih prije uključivanja dva do tri sata (najmanje pola sata) u predviđenom mjestu, te ih tek tada priključite.

Za kvarove do kojih je došlo udarom groma u struju ne možemo snositi troškove, jer do kvara nije došlo zbog neispravnosti uređaja. U slučajevima nevremena isključite uređaj iz mreže. Zaštita uređaja od mogućih kvarova izazvanih statičkim pražnjenjem najsigurnija je uzemljenjem.

Montažu i instaliranje prepustite stručnim osobama, jer je to često u praksi dokazano kao najkvalitetnije i najjeftinije rješenje.

Pokušate li sami popraviti uređaj morate znati da:

 • se izlažete riziku od elektrošoka
 • se pojedini elektronički dijelovi ne smiju dirati rukama, tj. mogu se oštetiti
 • ugradnjom elemenata koji nisu propisani od proizvođača, snosite moguće posljedice koje bi nastale nakon takvog popravka.

ad-Disco d.o.o. ni u kom slučaju ne odgovara za moguću izravnu, neizravnu, slučajnu, posrednu, neposrednu ili daljnju štetu. Osobito ne preuzima odgovornost za izgubljene podatke ili programe, uključujući troškove obnavljanja ili umnožavanja takvih podataka ili programa.

Svi priručnici i dokumentacija intelektualno su vlasništvo proizvođača i u potpunosti su pravno zaštićeni. Oni ne smiju biti proslijeđeni niti u cijelosti, niti djelomično, ustupljeni uz naknadu ili bez naknade, kopirani ručno ili elektronski, prevođeni ili umnožavani na bilo koji način.

Rješavanje sporova 

Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.

Mediastore Music Shop možete posjetiti na adresi:

Mediastore Music Shop
M. Krleže 9
51000 Rijeka
Hrvatska

tel. 099 233 47 26


Slažem se

mediastore.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti web trgovine. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u Vašem web pregledniku. Više o kolačićima pročitajte ovdje. Nastavkom pregleda web stranice mediastore.hr slažete se s korištenjem kolačića.